Maslow

Mindfulness

R.E.T

De piramide van :
Even if all these needs are satisfied, we may still often (if not always) expect that a new discontent and restlessness will soon develop unless the individual is doing what he is fitted for.
A musician must make music,
an artist must paint,
a poet must write
if he is to be ultimately at peace with himself. What a man can be, he must be. This need we call selfactualisation.

Abraham Maslow

Rond 1940-1950 ontwikkelde Abraham Maslow in de Verenigde Staten de behoeftepiramide (the Hierarchy of Needs model). Dit model wordt nog steeds gebruik om menselijke behoeften en motivatie te begrijpen.
De ideeën die Maslow aanreikt via zijn behoeftepiramide zijn vandaag de dag actueler dan ooit.

zelfrealisatie of zelfontwikkeling:

Momenteel bereiken steeds meer mensen de hogere niveaus in de Piramide van Maslow.
Steeds meer mensen zijn bezig met vraagstukken rondom zingeving en zelfontwikkeling.
Daarmee verschuift het collectieve aandachtsveld van ontdekkingstochten buiten ons zelf naar de wereld in onszelf.
Ervaren en beleven, zelfontwikkeling en zelfrealisatie worden de kernwoorden van de nabije toekomst.
Eerlijk kijken naar jezelf, reflectie, zingeving we worden ons steeds meer bewust van onze interne gevoelswereld en de invloed daarvan op onze externe ervaringen.

Anders omgaan met emoties, gevoelens en gedachten.

Emoties, gevoelens en gedachten komen langs in wat William James de ‘stream of consciousness" noemde.

Ze komen en ze gaan weer.
Het is begrijpelijk dat onaangename emoties , negatieve gevoelens en gedachten niet erg welkom zijn.
Je zou het liever niet voelen en denken, maar als deze er wel zijn, wat dan?
Opgaan in sombere gevoelens en negatief oordelen over jezelf als een soort automatisme wat je keer op keer herhaalt?
Met mindfulness is het mogelijk om anders om te gaan met deze gevoelens emoties en gedachten.
Je neemt een observerende houding aan je houding wordt meer die van een onderzoeker als van een aanklager.
Zo neem ik dit dus waar en op deze manier denk ik er over.
Met mindfulness is het mogelijk om anders om te gaan met emoties gevoelens en gedachten.
Je leert een andere houding te vinden ten aanzien van wat er zowel in je leeft, minder zo ben ik en zo is het
maar meer zo neem ik dit waar en zo denk ik dat.

Het zijn niet de dingen zelf die ons verstoren maar de gedachten over dingen.

Dit inzicht ligt ten grondslag aan Rationeel Emotieve Therapie, een zeer krachtige vorm van psychotherapie die is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis.                
Rationeel Emotieve Therapie (RET) in een notendop: Je bent zelf verantwoordelijk voor je gevoelens en je handelen
Hinderlijke gevoelens en onproductief gedrag zijn het resultaat van irrationele denkpatronen.
Je hebt het vermogen om je een rationele denkwijze eigen te maken
Deze rationele denkwijze stelt je in staat om jezelf beter te accepteren en om gelukkiger te leven
Rationeel Emotieve Therapie werkt het beste bij mensen die geïnteresseerd zijn in een wetenschappelijk georiënteerde psychotherapie, die gericht is op een actieve aanpak van emotionele problemen in het heden.
• emotionele verantwoordelijkheid nemen
• inzicht in emoties
De cliënt leert hoe zijn gevoelens voortkomen uit onbewuste gedachten en overtuigen
• emotionele keuzes maken
• opsporen van irrationele overtuigingen
inzicht in allerlei onbewuste overtuigingen die zijn huidige reacties sturen.
overtuigingen actief te onderzoeken en te zoeken naar onjuistheden daarin.
• vaststellen van rationele overtuigingen
die wel aansluit bij de feiten en die ook productief is.
Als afronding leert de cliënt hoe hij zich deze rationele overtuiging eigen kan maken, om op die wijze de psychische klacht op te heffen.

                                                                               Art works Voka